Відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії

З історії відділення:

Відділення анестезіології бере свій початок у далекому 1961 році, коли була створена «термінальна кімната», яка стала прообразом палат інтенсивної терапії.

Згодом було створено службу анестезіології (наказ №246/а від 02.09.1964р.), роботу якого започаткували три лікаря-анестезіологи:Жабо В.Д., Шаботін В.А., Колечкін Г.В.

Проте, першим анестезіологом Кіровоградської обласної лікарні був ординатор хірургічного відділення Львов І.Ф., який в 1958 році провів 15 наркозів (з 1959 року, після підготовки на курсах спеціалізації,у м. Києві, анестезіологом почав працювати Жабо Василь Дмитрович).

Рішенням облвиконкому (від 13.05.1965 року №276), відповідно наказу Кіровоградського обласного відділу охорони здоров’я (3.06.1965 року №974) було видано наказ «Про організацію анестезіологічного відділення» по Кіровоградській обласній лікарні (4.06.1965 р.).

Завідувачем відділенням було призначено Жабо В.Д., який працював ним до 1986 року.

Основний розвиток відділення починається після реорганізації у відділення Анестезіології-реанімації (наказ №266 від 03.08.1970р.). На той час у відділенні працювало 7 лікарів анестезіологів-реаніматологів, які за рік провели 1823 наркози.

У 1976 році на базі відділення відкрито експрес-лабораторію, яку очолила Войцеховська Н.Ф.

Також на базі відділення було засновано діалізний зал (1985р.), на 1 ліжко-місце, де проводились перші гемосорбції і гемодіалізи. Згодом (1993р.) діалізний зал був реформований у окреме відділення на 6 ліжок.

Другим завідувачем відділення (з 1986 по 1998 р.) був лікар-анестезіолог Йовенко О.І., який завдяки своїм знанням, ентузіазму, підготував ціле покоління високопрофесійних фахівців. На сьогоднішній день він очолює обласну Асоціацію анестезіологів.

Наступним кроком розвитку відділення та покращення забезпечення анестезіологічної допомоги стала реорганізація відділення Анестезіології-реанімації у відділення Анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (наказ №303 від 08.10.1997 р. «Про регламентацію діяльності анестезіологічної служби України»).

На сучасному етапі:

Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії розгорнуте на 12 ліжок, де 3 ліжка – реанімаційні зали, 1 ліжко – ізолятор, 8 ліжок – палати інтенсивної терапії.

Також лікарі відділення обслуговують палату інтенсивної терапії перинатального центру (3 ліжка), палату інтенсивної терапії інфекційно-боксового відділення (3 ліжка) та забезпечують проведення ургентних і планових оперативних втручань у 13 хірургічних відділеннях (17 операційних) та перинатальному центрі.

Щорічно у відділенні надається цілодобова та невідкладна допомога приблизно 1000 хворих із різними патологіями (з них приблизно 200 – у палатах інтенсивної терапії перинатального центру), та проводиться близько 6500 різноманітних анестезій (з них - близько 500 у перинатальному центрі).

На лікування у відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії потрапляють хворі з відділень обласної лікарні, лікарень м. Кіровограда, а також лікувальних установ міст та районів області, які потребують допомоги на третьому рівні.

В реанімаційний зал госпіталізуються найважчі хворі, які потребують невідкладних реанімаційних втручань і постійного медичного контролю.

Кожна палата, ізолятор та реанімаційний зал має централізовану подачу кисню, сучасну дихальну апаратуру, 4-х канальні кардіомонітори, пульсоксиметри, рентген-апарат, електрокардіограф, дефібрилятори, електровідсмоктувачі, інфузомати, набори для проведення інтубації трахеї та пункції і катетеризації магістральних судин.

Реанімаційний зал та палати оснащені функціональними ліжками.

8 операційних обладнані наркозними станціями, кардіомоніторами з капнографами для проведення низькопотокової анестезії севофлюраном.

На даний момент завідувач відділенням є лікар Йовенко Олександр Іванович.

Бабієнко Олександр Юрійович являється головним позаштатним спеціалістом департаменту охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації за спеціальностю "анастезіологія".

Це одне з найбільших відділень лікарні, де працює досвідчений та кваліфікований медичний персонал.

• 21 лікарів що навчалися за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія»; з яких 16 – мають вищу атестаційну категорію, 2 – першу атестаційну категорію, 2 – другу атестаційну категорію, 1 – без категорії;

• 4 лікаря-лаборанта; з яких 2 – мають вищу атестаційну категорію, 1 – першу атестаційну категорію, 1 – без категорії;

• 17 сестер медичних; з яких 10 – мають вищу атестаційну категорію, 7 – без категорії;

• 23 сестри медичні-анестезисти; з яких – 14 мають вищу атестаційну категорію, 3 – другу атестаційну категорію, 6 – без категорії;

• 4 лаборанти із середньою освітою;

• 12 сестер медичних молодших.

Головним завданням при лікуванні тяжкохворих у палатах інтенсивної терапії - є відновлення і стабілізація діяльності життєво-важливих функцій організму, постійний моніторинг, профілактика та лікування ускладнень.

Відділення забезпечує надання допомоги хворим з такою патологією:

• гострі порушення мозкового кровообігу за геморагічним та тромбо-ішемічним типами;

• важкі черепно-мозкові травми;

• кататравми;

• політравми;

• отруєння чадним газом;

• вторинні отогенні менінгіти;

• набряк легень, інфаркт міокарду, ТЕЛА в післяопераційному періоді;

• стан після утоплення, загального переохолодження, ураження струмом;

• септичні стани, які потребують інтенсивної терапії після оперативних втручань;

• цироз печінки, ускладнений кровотечею;

• кровотечі з ШКТ, варикозно-розширених вен, стравоходу;

• шокові стани;

• важкий панкреатит з поліорганною дисфункцією;

• післяопераційні стани;

• правець.

При проведенні знеболень головним завданням є безпечність пацієнта з точки зору анестезії під час операцій та болючих досліджень і маніпуляцій.

Анестезіолог під час операції ретельно слідкує за станом основних життєвих функцій: станом свідомості, тобто глибиною медикаментозного виключення свідомості, параметрами штучного дихання, станом кровотоку та вчасно корегує їх при необхідності.

У відділенні лікарі-анестезіологи виконують усі сучасні види знеболення при оперативних втручаннях, крім тих що потребують проведення штучного кровообігу, а саме:

• сучасна низькопотокова анестезія севофлюраном;

• тотальна внутрішньовенна анестезія з та без штучної вентиляції легень;

• комбінована анестезія;

• субарахноідальна анестезія;

• епідуральна анестезія та післяопераційне епідуральне знеболення;

• комбінована субарахноідально-епідуральна анестезія;

• регіонарні методи анестезії (блокада плечового сплетіння, і.т.д.);

• седація та знеболення при проведенні інструментальних методів дослідження, СКТ (спіральна комп’ютерна томографія), МРТ(магнітно-резонансна томографія) тощо.

• знеболення пологів методом епідуральної анестезії.

Анестезіологами Кіровоградської обласної лікарні проводиться консультативна робота у відділеннях лікарні, забезпечується надання невідкладної консультативної допомоги у лікувальних закладах міста і області (цілодобово виїзди по обласному територіальному центру екстреної медичної допомоги).

Персонал систематично підвищує свій професійний рівень на тематичних курсах і курсах підвищення кваліфікації, вивчає сучасну періодичну медичну літературу; відвідує науково-практичні конференції, з’їзди, симпозіуми, широко впроваджуючи в повсякденну роботу досягнення сучасної медицини.

Особливе місце відводиться роботі з лікарями-інтернами які проходять заочну частину інтернатури за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія» на базі лікарні і отримують знання, практичні навички працюючи з висококваліфікованими лікарями-анестезіологами.

Разом з анестезіологами будь-яке оперативне втручання, неприємна або болюча маніпуляція перетворюється в безпечну процедуру, яка не несе дискомфорту і не викликає біль.

Це найважливіше в підході до пацієнта в нашій лікарні!

Контактні телефони:

Відділення (0522) 39-71-69

Завідувач відділенням (0522) 39-71-39, 55-51-97

Кiлькiсть переглядiв: 1068