Відділення ультразвукової діагностики

З метою покращення організації роботи по удосконаленню ультразвукових досліджень та раціонального використання апаратури на підставі рішення лікарняної наради №8 від 14.10.1991року та наказу головного лікаря від 31.10.1991року №185 було організовано службу ультразвукової діагностики в складі рентгенологічного відділення з виділенням кабінету ультразвукової діагностики з 01 листопада 1991 року, з призначенням на посаду завідувача кабінетом ультразвукової діагностики лікаря Колосовського Станіслава Дмитровича. З наданням додаткових площ з 2005 року кабінет функціонує як самостійне відділення.

На теперішній час відділення ультразвукової діагностики обласної лікарні являється флагманом для відділень та кабінетів ультразвукової діагностики міста Кропивницький та Кіровоградської області.

/Files/images/uzd/DSC_0783.jpgКолосовський С.Д.

Завідувач відділення Колосовський С.Д. являється головним позаштатним спеціалістом Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської облдержадміністрації за спеціальністю «Ультразвукова діагностика ».

Як головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я Кіровоградської облдержадміністрації Колосовський С.Д. надає консультативну допомогу лікарям з ультразвукової діагностики та співпрацює з Харківською та Запорізькою медичними академіями післядипломної освіти, кафедрою ультразвукової діагностики з питань підвищення кваліфікації лікарів з ультразвукової діагностики міста та області.

/Files/images/uzd/DSC_0784.JPG

У відділенні ультразвукової діагностики обласної лікарні працюють лікарі з ґрунтовними знаннями - І.О.Макаренко, І.К.Рожкова, молоді спеціалісти А.І.Самойлик, сумісник лікар-хірург з ультразвукової діагностики М.О.Потапов та надають консультації досвідчені фахівці В.М.Якимлюк, О.В.Морозко, які постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень шляхом участі в роботі Всеукраїнських науково - практичних конференцій, з’їздів, конгресів, Всеукраїнській школі ультразвукової та функціональної діагностики. Всі лікарі являюся членом Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики при Національному інституті хірургії та транспланталогії імені О.О.Шалімова НАМН України та Українського Доплерівського клубу Національної Академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

Щорічно у відділенні проходять ультразвукові дослідження більш ніж 25 000 хворих та проводяться кваліфіковані ультразвукові обстеження із застосуванням інтервенційних методів; виявлення й аналіз причин розбіжностей висновків ультразвукових дослідження із результатами інших діагностичних, клінічних та морфологічних досліджень; надання консультативної допомоги фахівцям клінічних підрозділів з питань ультразвукової діагностики; ретельне збереження документації, носіїв діагностичних зображень, ведення оперативного архіву та інші заходи як стаціонарним так і амбулаторним хворим міста та Кіровоградської області.

У ВІДДІЛЕННІ ПРОВОДЯТЬСЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

 • Серцево-судинної системи.
 • Черевної порожнини:

- печінки; - жовчний міхур;
- підшлункова залоза;
- селезінка.

 • Зачеревного простору.
 • Інших органів:

· нирки;
· сечовий міхур;
· простата( трансабдомінально, трансректально)
· яєчки;
· м’які тканини;
· лімфатичні вузли;
· плевральна порожнина.

 • Жіночих статевих органів.
 • Ендокринних залоз:

· молочна залоза;
· щитоподібна залоза
· наднирники.

 • Кістково-суглобної системи.
 • Допплерівське дослідження периферійних судин.
 • Пункційна біопсія та дренування за ультразвуковим променем.
 • Інтраопераційні ультразвукові дослідження.

В перинатальному центрі:

 • жіночій консультації,
 • відділенні невиношування
 • відділенні патології вагітних
 • відділенні інтенсивної терапії новонароджених

ВПРОВАДЖЕНО:

 • Пункційну біопсію щитоподібної залози;
 • Лікувальну пункцію кісти щитоподібної залози з введенням склерозуючих речовин;
 • Черезшкіряну пункцію кіст нирок та нефротомію, цистостомію при обструкції сечоводів;
 • Пункційну біопсію кісти хвоста підшлункової залози, печінки ;
 • Установлення зовнішніх дренажів у:
 1. черевну порожнину
 2. кісту печінки
 3. жовчні протоки.

Спеціалісти відділення планують впровадити нову методику – еластографію, яка дозволить з більшою вірогідністю підтвердити або виключити онкологічний процес у щитоподібній залозі, молочних залозах, печінці та виявити фіброзні зміни печінки при гепатитах. З придбанням нового датчика впровадити інтракраніальне дослідження судин.

Контактний телефон – (0522) 39-71-11.

Кiлькiсть переглядiв: 6168