Відділення інтенсивної терапії екстракопроральних методів детоксикації

/Files/images/ntensivna_terapya/Медсестра диализного зала 2 измеряет давление.JPG

Основні завдання відділення:

1. Здійснення комплексу заходів щодо підготовки і проведення операцій судинного доступу та сеансів екстракорпоральної детоксикації.

2. Здійснення функцій життєво важливих органів і систем, які виникли внаслідок захворювання, травми, оперативного втручання та ін. причин.

3. Підвищення рівня теоретичних знань, навчання медичного персоналу та різних груп населення з питань практичних навичок в галузі інтенсивної терапії.

Характеристика методів:

1. Гемодіаліз - метод детоксикації оснований на принципі дифузного та фільтраційного переносу через напівпроникливу мембрану низькомолекулярних токсичних субстанцій та внутрішньо-судинної рідини з крові, що циркулює екстракорпорально, в діалізуючий розчин.

2. Гемофільтрація та ультрафільтрація - методи детоксикації, основані на принципі фільтраційного переносу рідини та деяких токсичних субстанцій через напівпроникливу мембрану з крові, що циркулює екстракорпорально, за рахунок градієнта тиску. При цьому, якщо мембрана діалізатора має коефіцієнт фільтрації 2,5-70 мл/хв., операція носить назву «ізольована ультрафільтрація», або «сухий діаліз». Якщо ж мембрана має коефіцієнт 90-140 мл/хв., операція називається «гемофільтрація».

/Files/images/ntensivna_terapya/Аппарат для мембранного плазмафереза.JPG/Files/images/ntensivna_terapya/Аппарат для озонотерапии.JPG

3. Гемосорбція - метод детоксикації оснований на виведенні із крові хворого токсичних субстанцій шляхом перфузії через адсорбенти в екстракорпоральному контурі.

4. Ксеносорбція - метод детоксикації оснований на виведенні із крові хворого токсичних субстанцій шляхом перфузії через селезінку свині в екстракорпоральному контурі, при цьому остання виділяє біологічно-активні речовини, які потрапляють в кров хворого.

5. Плазмаферез - метод екстракорпоральної гемокорекції, оснований на заміні плазми хворого компонентами, препаратами крові та (або) кровозамінниками. Плазмаферез в об'ємі, що наближається до об'єму циркулюючої плазми, носить назву ПЛАЗМООБМІНУ.

6. Плазмасорбція -очищення плазми шляхом її перфузії через адсорбенти в екстракорпоральному контурі
ЕДО-терапія – метод детоксикації, оснований на введенні в організм різними шляхами гіпохлориду натрію, виготовленого електрохімічним способом, з метою моделювання детоксикаційно-окислюючої функції печінки та молекулярних механізмів фагоцитозу.

7. Фотогемотерапія - це використання фотомодифікації, тобто вплив на кров поза організмом в судинному руслі фотонами (квантами) оптичного випромінювання.

8. Еритроцитаферез - метод екстракорпоральної гемокорекції, оснований на вилученні еритроцитарної маси хворого з лікувальною метою.

/Files/images/ntensivna_terapya/Зав ОИТ ЭМД Агапеев А.А..JPG Агапєєв Олександр Анатолійович

Штати відділення:

Завідувач відділенням інтенсивної терапії ЕМД Агапєєв Олександр Анатолійович. В 1994 році закінчив Дніпропетровську медичну академію, факультет «Лікувальна справа». Інтернатуру проходив за спеціальністю «Анестезіологія». З 1996 року працює в Кіровоградській обласній лікарні у відділенні інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації на посаді лікаря-анестезіолога. В 2005 році призначений на посаду завідуючого відділенням інтенсивної терапії. В 2007 році отримав вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Анестезіологія».

Агапєєв Олександр Анатолійович являється головним позаштатним спеціалістом департаменту охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації за спеціальностю "токсикологія".

Старша сестра медична: Завітневич Ірина Юріївна

Відділення інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації складається із наступних структурних підрозділів:

- Ліжкового фонду ВІТ ЕМД, який розташований на першому поверсі нового 6 поверхового лікувального корпусу, загальною кількістю 6 ліжок.

- Двох діалізних залів на 10 діалізних місць.

/Files/images/ntensivna_terapya/Врач-ординатор Чечин С.П..JPGЛікар-ординатор Чечин С.П./Files/images/ntensivna_terapya/сестра диализного зала 2.JPGСестра діалізного зала

- Плазмаферезної на 3 ліжка.

- Кабінету фотомодифікації крові та внутрішньовенної озонотерапії на 3 ліжка.

Графік роботи відділення: двохступеневий.

Дата відкриття відділення: 01.10.1993 року.

/Files/images/ntensivna_terapya/Диализный зал 2.JPG

Контактна інформація:

Зав. відділенням Тел. роб. (0522) 39-71-88

Зав. відділенням працює з 8:00 до 18:00 кожного дня, в суботу з 8:00 до 14:00.

Чергові анестезіологи цілодобово згідно графіка.

Кiлькiсть переглядiв: 858